PESME, KOMPOZITORI, GRUPE, ALBUMI, IZVOĐAČI, KONCERTI

MUZIKA

DATUM OBJAVE KVIZA: 23.05.2022.

KVIZ MUZIKA 1

Kviz Muzika 1 ima 50 pitanja sa 4 ponuđena odgovora.

Vreme za odgovore nije ograničeno.

Rezultat kviza možete podeliti na društvenim mrežama Facebook i Twitter.

DATUM OBJAVE KVIZA: 19.09.2022.

KVIZ MUZIKA 2

Kviz Muzika 2 ima 20 pitanja sa 3, 4 i 5 ponuđenih odgovora.

Vreme za odgovore nije ograničeno.

Rezultat kviza možete podeliti na društvenim mrežama Facebook i Twitter.

DATUM OBJAVE KVIZA: 02.11.2022.

KVIZ MUZIKA 3

Kviz Muzika 3 ima 20 pitanja sa 4 ponuđena odgovora.

Vreme za odgovore nije ograničeno.

Rezultat kviza možete podeliti na društvenim mrežama Facebook i Twitter.

DATUM OBJAVE KVIZA: 13.11.2022.

KVIZ MUZIKA 4

Kviz Muzika 4 ima 15 pitanja sa 4 ponuđena odgovora.

Vreme za odgovore nije ograničeno.

Rezultat kviza možete podeliti na društvenim mrežama Facebook i Twitter.

KVIZ MEGASTORE FACEBOOK

KVIZ MEGASTORE INSTAGRAM

KVIZ MEGASTORE TWITTER