OD KAMENOG DOBA DO SVEMIRSKE STANICE

OPŠTE ZNANJE

DATUM OBJAVE KVIZA: 27.05.2022.

KVIZ OPŠTE ZNANJE 1

Kviz OPŠTE ZNANJE 1 ima 25 pitanja sa 4 ponuđena odgovora.

Vreme za odgovore nije ograničeno.

Rezultat kviza možete podeliti na društvenim mrežama Facebook i Twitter.

DATUM OBJAVE KVIZA: 14.06.2022.

KVIZ OPŠTE ZNANJE 2

Kviz OPŠTE ZNANJE 2 ima 30 pitanja sa 3, 4 i 5 ponuđenih odgovora.

Vreme za odgovore nije ograničeno.

Rezultat kviza možete podeliti na društvenim mrežama Facebook i Twitter.

DATUM OBJAVE KVIZA: 05.07.2022.

KVIZ OPŠTE ZNANJE 3

Kviz OPŠTE ZNANJE 3 ima 30 pitanja sa 3, 4 i 5 ponuđenih odgovora.

Vreme za odgovore nije ograničeno.

Rezultat kviza možete podeliti na društvenim mrežama Facebook i Twitter.

DATUM OBJAVE KVIZA: 11.08.2022.

KVIZ OPŠTE ZNANJE 4

Kviz OPŠTE ZNANJE 4 ima 25 pitanja sa 3, 4 i 5 ponuđenih odgovora.

Vreme za odgovore nije ograničeno.

Rezultat kviza možete podeliti na društvenim mrežama Facebook i Twitter.

DATUM OBJAVE KVIZA: 06.11.2022.

KVIZ OPŠTE ZNANJE 5

Kviz OPŠTE ZNANJE 5 ima 20 pitanja sa 4 ponuđena odgovora.

Vreme za odgovore nije ograničeno.

Rezultat kviza možete podeliti na društvenim mrežama Facebook i Twitter.

KVIZ MEGASTORE FACEBOOK

KVIZ MEGASTORE INSTAGRAM

KVIZ MEGASTORE TWITTER