OD ATLETIKE DO ŠAHA

SPORT

DATUM OBJAVE KVIZA: 29.05.2022.

KVIZ SPORT 1

Kviz Sport 1 ima 45 pitanja sa 4 ponuđena odgovora.

Vreme za odgovore nije ograničeno.

Rezultat kviza možete podeliti na društvenim mrežama Facebook i Twitter.

DATUM OBJAVE KVIZA: 29.05.2022.

KVIZ SPORT 2

Kviz Sport 2 ima 20 pitanja sa 4 ponuđena odgovora.

Vreme za odgovore nije ograničeno.

Rezultat kviza možete podeliti na društvenim mrežama Facebook i Twitter.

DATUM OBJAVE KVIZA: 03.06.2022.

KVIZ SPORT 3

Kviz Sport 3 ima 70 pitanja sa 4 ponuđena odgovora.

Vreme za odgovore nije ograničeno.

Rezultat kviza možete podeliti na društvenim mrežama Facebook i Twitter.

DATUM OBJAVE KVIZA: 23.07.2022.

KVIZ SPORT 4

Kviz Sport 4 ima 35 pitanja sa 3, 4 i 5 ponuđenih odgovora.

Vreme za odgovore nije ograničeno.

Rezultat kviza možete podeliti na društvenim mrežama Facebook i Twitter.

DATUM OBJAVE KVIZA: 13.10.2022.

KVIZ SPORT 5 + Bonus Kviz

Kviz Sport 5 ima 30 pitanja sa 3, 4 i 5 ponuđenih odgovora.

Vreme za odgovore nije ograničeno.

Rezultat kviza možete podeliti na društvenim mrežama Facebook i Twitter.

DATUM OBJAVE KVIZA: 20.11.2022.

KVIZ SPORT 6

Kviz Sport 6 ima 25 pitanja sa 4 ponuđena odgovora.

Vreme za odgovore nije ograničeno.

Rezultat kviza možete podeliti na društvenim mrežama Facebook i Twitter.

KVIZ SPORT 7

DATUM OBJAVE KVIZA: 14.12.2022.

Kviz Sport 7 je Specijal sa 5 kviz nivoa koji imaju do 16 pitanja sa 4 ponuđena odgovora.

Vreme za igru je prikazano na vrhu kviza.

Rezultat kviza možete podeliti na društvenim mrežama Facebook i Twitter.

KVIZ MEGASTORE FACEBOOK

KVIZ MEGASTORE INSTAGRAM

KVIZ MEGASTORE TWITTER